Polityka Prywatności

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w brendi.pl.

I. Kto jest administratorem danych osobowych brendi.pl?

Administratorem danych osobowych brendi.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

NTX sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, Oddział:
ul. Północna 7
08-106 Zbuczyn
NIP: 7011155388
REGON: 525856134

KRS: 0001046949

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@brendi.pl, pisemnie na adres: ul. Północna 7, 08-106 Zbuczyn.

II. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Ciebie podczas Rejestracji w Sklepie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a także w celu wystawiania dowodów księgowych, oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych (wysyłka newslettera e-mail). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania Twoich danych osobowych w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do Twoich preferencji. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Ciebie na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

III. Odbiorcy danych i podmioty przetwarzające

Oprócz samego Administratora, odbiorcami Twoich danych osobowych są:

-upoważnieni pracownicy zajmujący się kadrami,
-upoważnieni pracownicy zajmujący się obsługą klienta,
-pracownicy upoważnieni do wystawiania faktur,
-upoważnieni pracownicy zajmujący się obsługą informatyczną serwisu.

Podmiotami przetwarzającymi danych osobowych, z którymi Administrator zawiera umowę powierzenia przetwarzania danych są:

-firma zapewniająca platformę internetową i serwer, na których działa Sklep,
-biuro księgowe świadczące dla Administratora usługi księgowo-podatkowe,
-firmy zarządzające kampaniami marketingowymi w internecie,
-firmy przewozowe,
-operatorzy płatności,
-firmy zajmujące się remarketingiem dynamicznym,
-dostawcy systemu infolinii telefonicznej,
-firmy zajmujące się plikami cookies,
-firmy obsługujące newsletter.

IV Okres przetwarzania

Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe, jeśli jesteś zarejestrowany, do momentu wyrażenia przez Ciebie woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

V Prawa Klienta

Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Sklepowi nie będzie wolno już przetwarza tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

VI. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w brendi.pl politykę ochrony danych osobowych, a także inne środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Certyfikat SSL firmy Unizeto Technologies S.A.. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a brendi.pl jest szyfrowana 128 bitowym kluczem.

B. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy brendi.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

C. System IT brendi.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

VII Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w brendi.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z brendi.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:

- imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
- adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
- e-mail – niezbędny do logowania do brendi.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z brendi.pl;
- numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez brendi.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
- adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
- e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
- numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
- adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
- numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
- adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
- numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez brendi.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

- DHL Polska Sp. z o.o.
- DPD Polska Sp. z o.o.
- Poczta Polska S.A
- InPost Sp. z o.o.
- InPost Paczkomaty Sp. z o.o.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez brendi.pl. Brendi.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

- PayU SA operatora serwisu payu.pl
- PayPro SA operatora serwisu przelewy24

C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w brendi.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez brendi.pl i następujące podmioty:

- FreshMail Danuta Fuksa, operatora serwisu freshmail.pl

VIII Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na brendi.pl

A. brendi.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta brendi.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z brendi.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na brendi.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji brendi.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. brendi.pl (cookies)

Brendi.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia brendi.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania brendi.pl do Twoich potrzeb.

Brendi.pl wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania
2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka
3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania brendi.pl
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania brendi.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z brendi.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w brendi.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez brendi.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania brendi.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w brendi.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google Ads (cookies)

Google Ads wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez brendi.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci Ads.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania brendi.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w brendi.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

E. Facebook Pixel

Niniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki Facebook Pixel, usługa śledzenia i analizy dostarczana przez firmę Facebook, Inc. ("Facebook"), gromadzi, wykorzystuje i chroni informacje uzyskiwane za pomocą plików cookies. Polityka ta ma na celu poinformowanie użytkowników o sposobach przetwarzania danych przez Facebook Pixel oraz o związanych z tym prawach i opcjach dostępnych dla użytkowników.

Informacje zbierane przez Facebook Pixel:
Facebook Pixel to technologia, która umożliwia nam gromadzenie danych dotyczących korzystania z naszej witryny przez użytkowników. Facebook Pixel może zbierać następujące informacje:

a) Dane o przeglądarce i urządzeniu: Facebook Pixel może gromadzić informacje takie jak rodzaj przeglądarki internetowej, używane urządzenie (np. komputer, smartfon), system operacyjny, rozdzielczość ekranu i inne podobne dane techniczne.

b) Adres IP: Facebook Pixel może rejestrować adresy IP użytkowników w celu określenia lokalizacji geograficznej i zapewnienia spójności danych.

c) Dane o aktywności na stronie: Facebook Pixel może śledzić aktywność użytkowników na naszej witrynie, taką jak oglądane strony, wykonane akcje (np. kliknięcia, wypełnienie formularza) oraz informacje o interakcjach użytkownika z witryną.

  1. Wykorzystanie danych: Dane zbierane przez Facebook Pixel są wykorzystywane w celu dostarczania nam informacji na temat efektywności naszych kampanii marketingowych oraz analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Facebook Pixel pomaga nam w optymalizacji naszych działań marketingowych, dostosowaniu treści reklamowych i świadczeniu lepszych usług dla użytkowników.
  2. Udostępnianie danych: Dane gromadzone przez Facebook Pixel mogą być udostępniane firmie Facebook, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie tych danych zgodnie z własną polityką prywatności. Facebook może wykorzystywać te informacje w celach reklamowych i marketingowych na swojej platformie oraz w ramach sieci reklamowej. Może również przekazywać te informacje swoim partnerom reklamowym w celu dostarczania spersonalizowanych reklam użytkownikom.
  3. Ochrona danych i prywatności: Facebook podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane zbierane za pomocą Facebook Pixel. Mają one zastosowanie zarówno do zbierania, przetwarzania, jak i przechowywania tych danych. Jednakże, pomimo wszelkich wysiłków podejmowanych przez Facebook w celu zabezpieczenia danych, nie można zagwarantować pełnej ochrony przed nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem informacji.
  4. Kontrola i preferencje użytkownika: Użytkownicy mogą kontrolować, jak Facebook Pixel gromadzi i wykorzystuje ich dane za pomocą ustawień prywatności w swojej przeglądarce internetowej. Mogą również korzystać z narzędzi dostarczanych przez Facebook, takich jak preferencje reklamowe, aby dostosować wyświetlane reklamy do swoich preferencji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.
  5. Zgoda: Korzystając z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook Pixel zgodnie z opisanymi powyżej zasadami.

F. WP Pixel korzysta z plików cookies przeglądarek użytkowników

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

G. Criteo SA

Criteo SA, mając swoją siedzibę w Paryżu we Francji, dba o ochronę Państwa prywatności i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Chcielibyśmy poinformować Państwa o naszej unikalnej polityce prywatności, której celem jest zapewnienie Państwu jasnych informacji na temat celów przetwarzania danych oraz podstaw prawnych, na których się opieramy.

W naszej działalności dążymy do wyświetlania dopasowanych reklam na innych stronach internetowych lub platformach, co nazywane jest retargetingiem. Aby osiągnąć ten cel, stosujemy kod na naszej stronie internetowej i umieszczamy tzw. tagi (re)marketingowe, czyli niewidoczne grafiki lub kody zwane również "web beacons". Za pomocą tych tagów gromadzimy informacje na temat Państwa zachowania online.

Gromadzone dane obejmują informacje o odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych, zainteresowaniach, kliknięciach w oferty oraz dane techniczne dotyczące Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego. Oprócz tego rejestrujemy informacje o stronach internetowych, które przekierowały Państwa na naszą stronę, czasie odwiedzin oraz Państwa zachowaniu na naszej stronie. Wszystkie te dane są częściowo pseudonimizowane, a Criteo może je ewentualnie łączyć z informacjami pochodzącymi z innych źródeł w celu wyświetlania reklam dopasowanych do Państwa preferencji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i gwarantujemy, że Państwa prywatność jest dla nas priorytetem.

Pragniemy również podkreślić, że przetwarzanie danych odbywa się na terenie Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Staramy się zapewnić ochronę Państwa danych zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa.

Okres przechowywania Państwa danych zależy od osiągnięcia celu, jakim jest wyświetlanie dopasowanych reklam. Po osiągnięciu tego celu, Państwa dane są usuwane.

Jednak jeśli z jakiegoś powodu chcieliby Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw, umożliwiamy Państwu wycofanie zgody lub złożenie sprzeciwu na przyszłość. W przypadku przeglądarek internetowych, mogą Państwo skorzystać z naszego specjalnego linku: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/. Natomiast dla aplikacji mobilnych udostępniamy Państwu dedykowany link: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-mobile-applications/.

IX. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów brendi.pl

Brendi.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w brendi.pl linki do innych stron internetowych. Brendi.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

X. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, brendi.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

XI. Zmiana polityki bezpieczeństwa brendi.pl

Brendi.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania brendi.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie brendi.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://brendi.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html.

XII. Kontakt

Brendi.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych lub w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 22-22-87-087 lub e-mail sklep@brendi.pl. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: brendi.pl NTX sp. z o.o. ul. Północna 7 08-106 Zbuczyn.

Otrzymasz powiadomienia o nowościach i ekskluzywnych promocjach tylko dla subskrybentów.

pixel